»

Ngày 16 tháng 12 năm 2017

Tin mới

Chương trình nông thôn mới-Thực trạng và giải pháp ở Thừa Thiên Huế

Chương trình nông thôn mới-Thực trạng và giải pháp ở Thừa Thiên Huế

Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tinh giới thiệu tóm tắt báo cáo tham luận tại hội thảo “ Tư vấn giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế do Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức (11/12)

Xem thêm

VĂN BẢN MỚI

Xem thêm

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thư viện ảnh

Xem thêm