Việt Nam phấn đấu vào top 15 quốc gia về nông nghiệp

Nhìn nhận bức tranh nông nghiệp năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ngành đã đạt kết quả vượt bậc, có nhiều điểm sáng, điểm mới, có những bứt phá ngoạn mục, đạt thành tích xuất sắc, toàn diện. Và điều quan trọng nhất là đời sống người dân được nâng lên, mà theo Thủ tướng, “cái đó mới là cuối cùng”. Tái cơ cấu đúng hướng nên nhiều loại sản phẩm có sản lượng lớn đã xuất hiện ...

VĂN BẢN MỚI

 • Quyết định số 1385/QĐ-CP về việc phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020
  (Ngày ban hành 21/10/2018)
 • Công văn số 6047/UBND-NN về việc Hướng dẫn triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 
  (Ngày ban hành 17/08/2018)
 • Quyết định số 1799/QĐ-UBND về việc Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020
  (Ngày ban hành 14/08/2018)
 • Thông báo số 268/TB-VPCP về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại hội nghị Chương trình mỗi xã mỗi sản phầm giai đoạn 2018-2020
  (Ngày ban hành 31/07/2018)
Quảng Điền xây dựng tuyến đường văn minh

Tuyến đường chính vào thôn Lâm Lý dài gần 1km một thời chỉ bằng đất bùn, lầy lội vào mùa mưa, bụi mù mịt vào mùa nắng. Mới đây, thực hiện chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, người dân hiến đất, hiến cây, tham gia ngày công, Nhà nước hỗ trợ xi măng, kinh phí ...