»

Ngày 18 tháng 08 năm 2017

Tin mới

Thừa Thiên Huế : Quy định thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn

Thừa Thiên Huế : Quy định thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn

Nhằm hướng đến xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình, thay đổi nhận thức của mỗi cá nhân, tổ chức trong xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày một đẹp hơn, văn minh hơn, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 60 /2017/QĐ-UBND về ban hành Quy định một số vấn đề trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2020.

Xem thêm

VĂN BẢN MỚI

Xem thêm

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Thư viện ảnh

Xem thêm