»

Ngày 08 tháng 12 năm 2016

Tin mới

Phát hành ấn phẩm“Bản tin xây dựng nông thôn mới

Phát hành ấn phẩm“Bản tin xây dựng nông thôn mới

Nhằm phục vụ cho công tác điều hành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương sẽ phát hành ấn phẩm “Bản tin xây dựng nông thôn mới: hàng quý.Bản tin số 1 được phát hành vào ngày 05/12/2016

Xem thêm

VĂN BẢN MỚI

Xem thêm

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1