VĂN BẢN MỚI

 • Công văn số 277/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020
  (Ngày ban hành 31/01/2019)
 • Kế hoạch số 11/.KH-UBND về việc Kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020 
  (Ngày ban hành 16/01/2019)
 • Quyết định số 100/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2019-2020 
  (Ngày ban hành 15/01/2019)
 • Quyết định số 1385/QĐ-CP về việc phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020
  (Ngày ban hành 21/10/2018)
Họp hội đồng thẩm định, xét công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1 năm 2018

Theo báo cáo, năm 2018 toàn tỉnh đã có 14 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, đã có 04 xã đã được thẩm định hồ sơ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 là Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Vinh (huyện Quảng Điền) và Hương Toàn (thị xã Hương Trà). Sau khi nghe Văn phòng Điều ...