»

Ngày 28 tháng 06 năm 2017

Tin mới

Giao dự toán bổ sung thực hiện Chương trình xây dựng NTM

Giao dự toán bổ sung thực hiện Chương trình xây dựng NTM

Thủ tướng Chính phủ vừa giao các bộ, cơ quang ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dự toán bổ sung từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 (Chương trình).

Xem thêm

VĂN BẢN MỚI

Xem thêm

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1