»

Ngày 24 tháng 05 năm 2018

Tin mới

Khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam

Khu dân cư kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới ở Quảng Nam

Văn phòng Điều phối tỉnh vừa có chuyến công tác tại Quảng Nam để học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Chuyến công tác đã để lại nhiều ấn tượng đẹp của các khu dân cư kiểu mẫu trên quê hương Quảng Nam

Xem thêm

VĂN BẢN MỚI

Xem thêm

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Chi tiêt xin vui lòng truy cập theo link dưới đây:

Tải file đính kèm.
File 1

phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 

- Ngày ban hành 07/05/2018

Tải file đính kèm.
File 1

ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018 - 2020 

- Ngày ban hành 06/04/2018

Tải file đính kèm.
File 1

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các Chương trình MTQG năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

- Ngày ban hành 16/03/2018

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Thư viện ảnh

Xem thêm