»

Ngày 29 tháng 09 năm 2016

Tin mới

Hoàn thiện sớm ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Hoàn thiện sớm ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẩn trương triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, theo đó Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện Bộ tiêu chí, Tờ trình, Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước 15/10/2016.

Xem thêm

VĂN BẢN MỚI

Xem thêm

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1