»

Ngày 25 tháng 03 năm 2017

Tin mới

Mô hình sản xuất nông sản hữu cơ đầu tiên ở Huế

Mô hình sản xuất nông sản hữu cơ đầu tiên ở Huế

Sản xuất nông sản hữu cơ là xu thế hiện nay cho một nền nông nghiệp xanh - sạch - an toàn - phát triển bền vững ở nước ta. Chuỗi sản xuất khép kín nông sản hữu cơ sẽ đem lại nhiều lợi ích cho môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Xem thêm

VĂN BẢN MỚI

Xem thêm

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1