»

Ngày 28 tháng 04 năm 2017

Tin mới

Nông thôn mới đã hằn sâu vào mỗi nếp nghĩ, cách làm của mọi tổ chức, người dân

 Nông thôn mới đã hằn sâu vào mỗi nếp nghĩ, cách làm của mọi tổ chức, người dân

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường tại Hội nghị Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) toàn quốc 2017

Xem thêm

VĂN BẢN MỚI

Xem thêm

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1