Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2020

Ngày 29/5/2020, tại thành phố Đông Hà, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương phối hợp UBND tỉnh tổ chức hội nghị toàn quốc hệ thống văn phòng điều phối NTM các cấp năm 2020. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT, Uỷ viên Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG NTM Trung ương Trần Thanh Nam. Đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ông Nguyễn Văn Phương Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn.

VĂN BẢN MỚI

 • Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
  (Ngày ban hành 26/03/2020)
 • Quyết định số 3204/QĐ-UBND về việc Thành lập Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới,thị xã hoàn thành nhiệm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
  (Ngày ban hành 11/12/2019)
 • Kế hoạch số 211/KH-UBND về việc kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (2010-2020 )
  (Ngày ban hành 12/09/2019)
 • Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020 
  (Ngày ban hành 09/04/2019)
Nông nghiệp sạch, hướng đi của huyện Quảng Điền

Nông dân Hồ Quang Ái ở xã Quảng Lợi nhận thức, sản xuất nông nghiệp theo lối truyền thống lâu nay thiếu tính định hướng, mạnh ai nấy làm, lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật nên tạo ra sản phẩm kém chất lượng. Sản phẩm vì thế chủ yếu tiêu thụ tại địa phương và các vùng lân cận, không đảm bảo yêu cầu ...