VĂN BẢN MỚI

 • Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
  (Ngày ban hành 26/03/2020)
 • Quyết định số 3204/QĐ-UBND về việc Thành lập Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới,thị xã hoàn thành nhiệm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
  (Ngày ban hành 11/12/2019)
 • Kế hoạch số 211/KH-UBND về việc kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (2010-2020 )
  (Ngày ban hành 12/09/2019)
 • Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020 
  (Ngày ban hành 09/04/2019)
Thừa Thiên Huế xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tham dự Phiên họp có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng, các chuyên gia. Về phía đầu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đại Vui cùng đại diện các Sở, ngành có liên quan. Đại diện tư vấn xây dựng ...