VĂN BẢN MỚI

 • Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020 
  (Ngày ban hành 09/04/2019)
 • Kế hoạch số 49/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
  (Ngày ban hành 12/03/2019)
 • Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG về việc Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
  (Ngày ban hành 05/03/2019)
 • Công văn số 277/QĐ-UBND về việc Ban hành Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2020
  (Ngày ban hành 31/01/2019)
Lễ Công bố xã Quảng Vinh đạt chuẩn NTM

Sau 8 năm thực hiện, xã Quảng Vinh đã huy động hơn 340 tỷ để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn, phát triển sản xuất. Trong đó, ngân sách nhân dân và các tổ chức đóng góp trên 254 tỷ đồng. Hiện Quảng Vinh có 100% đường trục xã, liên xã, cứng hoá trên 95% đường trục thôn, ...