VĂN BẢN MỚI

 • Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020
  (Ngày ban hành 26/03/2020)
 • Quyết định số 3204/QĐ-UBND về việc Thành lập Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới,thị xã hoàn thành nhiệm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
  (Ngày ban hành 11/12/2019)
 • Kế hoạch số 211/KH-UBND về việc kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (2010-2020 )
  (Ngày ban hành 12/09/2019)
 • Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020 
  (Ngày ban hành 09/04/2019)
Lễ Công bố xã Quảng An đạt chuẩn NTM

Đến dự buổi lễ các đồng chí Hồ Vang, PGĐ sở Nông nghiệp và PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối  nông thôn mới tỉnh. Về phía huyện có các đồng chí: đồng chí Nguyễn Đình Đức –  Bí thư Huyện ủy, CT HĐND huyện, Trần Quốc Thắng –Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường ...