»

Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Tin mới

Sơn Thủy: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới ở huyện miền núi

Sơn Thủy: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới ở huyện miền núi

Là xã miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng Sơn Thủy (A Lưới) đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, xây dựng địa phương sớm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Xem thêm

VĂN BẢN MỚI

Xem thêm

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1

Tải file đính kèm.
File 1File 2

Tải file đính kèm.
File 1