Thừa Thiên Huế tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới

Ngày 7/10 tại thành phố Huế, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020). Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng ban Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đại diện lãnh đạo các địa phương đã tham dự.

VĂN BẢN MỚI

 • Kế hoạch số 211/KH-UBND về việc kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (2010-2020 )
  (Ngày ban hành 12/09/2019)
 • Kế hoạch số 78/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020 
  (Ngày ban hành 09/04/2019)
 • Kế hoạch số 49/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019
  (Ngày ban hành 12/03/2019)
 • Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG về việc Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
  (Ngày ban hành 05/03/2019)