Liên kết

Cập nhật lúc : 11:00 27/04/2020

Danh sách doanh nghiệp cá nhân bị cấm tham gia đấu thầu

Cập nhật danh sách cá nhân đơn vi phạm cấm tham gia đấu thầu theo thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xin truy cập theo dường link dưới đây:

http://muasamcong.mpi.gov.vn/csdl/vi-pham

Số lượt xem : 7995

Chưa có bình luận nào cho bài viết này