Chính sách nông thôn mới

Giải pháp bảo đảm an ninh lương thực của ngành nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covis 19 Ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đây mạnh thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế vùng, trên cơ sở tăng tỷ trọng ...