Chính sách nông thôn mới

Thừa Thiên Huế triển khai chăn nuôi lợn theo mô hình an toàn sinh học Ngày 19/2 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc (19/2) với các sở ngành, địa phương bàn phương án phát triển đàn lợn nuôi theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học (ATSH), tiến tới ...

  • Phát triển làng nghề trong xây dựng nông thôn mới Để bảo tồn và phát triển làng nghề, ngoài sự hỗ trợ của các nguồn vốn khuyến công, khuyến nông, các doanh nghiệp (DN) và cơ sở sản xuất cần tăng cường liên kết nhằm chia sẻ nguồn hàng, tạo ...