Chính sách nông thôn mới

Thừa Thiên Huế -Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức buổi đối thoại trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế với chủ đề “Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”. Phó ...