Chính sách nông thôn mới

Đề xuất tiêu chuẩn nghèo đa chiều trong giai đoạn 2021 - 2025 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang dự thảo quyết định về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021 - 2025.