Chính sách nông thôn mới

Đây mạnh thực hiện các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tổ chức sáng ngày 30/7, tại thành phố Đà Lạt, ...

  • Hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp Tăng trưởng ngành nông nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây có xu hướng giảm và phát triển kém bền vững, để nâng cao chất lượng hàng hóa nông sản, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp, cần có những rà soát, đánh giá tổng thể, ...

  • Tín dụng cho tam nông, hướng đi đúng Nguồn vốn tín dụng không chỉ tập trung cho khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân (tam nông) nhiều hơn, mà khu vực này còn nhận được sự hỗ trợ rất lớn của hệ thống ngân hàng trên địa bàn thông qua lãi suất cho vay.

  • Hỗ trợ 100% kinh phí khi thành lập mới hợp tác xã Đó là quy định tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg, ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 với mục tiêu tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hợp tác xã, tác động trực tiếp ...