Chính sách nông thôn mới

Cập nhật lúc : 08:49 13/03/2019

1.900 tỷ đồng phát triển công nghiệp nông thôn

Đó là kinh phí dành cho phát triển công nghiệp nông thôn theo ban hành Quyết định số 597/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 12 tháng 3 năm 2019,về việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025”

Theo đó,  mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp của công nghiệp nông thôn (CNNT) giai đoạn đến năm 2025 đạt 17-17,5%/năm; Giá trị sản xuất công nghiệp của công nghiệp nông thôn đến năm 2025 đạt 13.500 – 15.000 tỷ đồng; Tỷ trọng công nghiệp nông thôn trong cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh đến năm 2025 là 20 - 25%

Trong giai đoạn đến năm 2025, ưu tiên tập trung phát triển các nhóm ngành, sản phẩm CNNT có thế mạnh của các địa phương về nguồn tài nguyên, lao độngvà thân thiện với môi trường như: chế biến nông lâm, thủy sản và đồ uống; sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; sản phẩm thiết bị, máy móc và phụ tùng cơ khí; vật liệu xây dựng, dệt may - da giày.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển CNNT đến năm 2025 là 1.897 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách hỗ trợ là 289 tỷ đồng (15%); Nguồn vốn xã hội hóa là 1.608 tỷ đồng (85%). Trong giai đoạn đến năm 2025 ưu tiên thực hiện đầu tư các nội dung sau: Đầu tư phát triển hạ tầng các cụm công nghiệp, làng nghề; Đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cơ sở CNNT và pháttriển thị trường sản phẩm CNNT; Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ phát triển CNNT.

Đề án cũng đưa ra các giải pháp thực hiện như giải pháp về chính sách; Giải pháp về công tác quản lý nhà nước đối với ngành nghề công nghiệp nông thôn; Giải pháp về phát triển kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, làng nghề; Giải pháp về vốn; Giải pháp về nguồn nhân lực; Giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ và giải pháp bảo vệ môi trường; Giải pháp về thị trường, xúc tiến thương mại và hỗ trợ tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn. Cụ thể sẽ tổ chức có hiệu quả các chính sách đã ban hành; nghiên cứu, xây dựng các chính sách mới để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào công nghiệp nông thôn, trong đó chú trọng hỗ trợ các nhóm sản phẩm CNNT ưu tiên phát triển đến năm 2025. Tập trung đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn để thu hút nhà đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển CNNT. Tranh thủ nguồn vốn từ ngân sách trung ương, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách tỉnh trong giai đoạn đến năm 2025 ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật các Cụm Công nghiệp và một số làng nghề CNNT trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tìm kiếm vận động các nguồn tài trợ và đầu tư từ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức nước ngoài để khai thác thêm các nguồn vốn hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo khởi sự doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường, xử lý môi trường ở các làng nghề,…

Văn phòng Điều phối  tỉnh

Số lượt xem : 108

Chưa có bình luận nào cho bài viết này