Chính sách nông thôn mới

Cập nhật lúc : 10:52 29/08/2018

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức hội nghị tại tỉnh Quảng Binh triển khai chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và tập huấn các cơ chế đầu tư xây dựng nông thôn mới. Đây là những văn bản có ý nghĩa quan trọng nằm thúc đẩy nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn đến.

Tại hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phổ biến các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới như Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; dự thảo Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia. Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để các tỉnh, thành phố nói chung, Quảng Bình nói riêng ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh lực nông nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để đối thoại, giải đáp những vướng mắc trong thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới…

Hội nghị là dịp để các đại biểu tiếp thu, nghiên cứu những cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, đạt hiệu quả cao. Đây cũng là cơ hội đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, Nhân dân trong thực hiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tạo "đòn bẩy" cho ngành Nông nghiệp phát triển bền vững, góp phần phục vụ đắc lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Văn phòng Điều phối  (TH)

Số lượt xem : 288

Chưa có bình luận nào cho bài viết này