Giáo trình, tài liệu tham khảo

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM các cấp, giai đoạn 2016 – 2020

> > id="hometext">Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học biên soạn và phát hành các chuyên đề tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây...

Câu hỏi về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

>Chi tiết vui lòng xem file đính kèm >

CẤU TRÚC ĐỒNG RUỘNG VÀ HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TIÊN TIẾN CHO VÙNG BẮC TRUNG BỘ

>  > style="text-align: justify;"> Hệ thống thuỷ lợi nội đồng là cơ sở hạ tầng quan trọngcho việc phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở kết quả điều tra tại 3 tỉnh Nghệ An,...

Tổng quan tình hình kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2010-2013

>Bài trình bày tại Khoa Khuyến nông và phát triển nông thôn - Đại học Nông lâm Huế về tổng quan chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2013 >