Quy hoạch NTM

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế

Mời tham khảo dự thảo: 1)Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế  2) Phụ lục 1: Đề cxương báo cáo tổng kết 10 năm  3) bảng...

Báo cáo quy hoạch nông thôn mới cấp xã

>Quy hoạch nông thôn mới xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế  > >Vui lòng xem fle đính kèm >