Điều hành tác nghiệp

Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới họp đợt 4 Ngày 11/9 Hội đông thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh (HĐ) đã họp thông qua hồ sơ thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn đợt 4 năm 2020. Theo đó đợt này có ...

  • Đoàn Kiểm đếm làm việc tại Thừa Thiên Huế Ngày 17/8 Đoàn Kiêm đếm Chương trình PforR đã có buổi làm việc với các cơ quan ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch triển khai kiểm đếm Chương trình Chương trình PforR, Mục tiêu của ...