Điều hành tác nghiệp

Bảo hiểm y tế gặp khó ở vùng bãi ngang đạt chuẩn nông thôn mới Nhiều xã bãi ngang đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) đã không còn được Nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm y tế (BHYT). Mất đi “bầu sữa bao cấp”, tỷ lệ người ...