Điều hành tác nghiệp

Thành lập Đoàn thẩm tra huyện nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế Ngày 11/12/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3204/QĐ-UBND thành lập Đoàn thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm xây ...