Điều hành tác nghiệp

Xây dựng nông thôn mới cần chính sách mới Thực tiễn sau 5 năm xây dựng nông thôn mới cho thấy đã đến lúc cần rà soát hệ thống chính sách liên quan để sửa đổi những điểm chồng chéo, chưa phù hợp; bổ sung, hoàn thiện, ban hành chính sách mới, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng nông thôn ...

  • Hướng dẫn phần mềm báo cáo trực tuyến nông thôn mới Văn phòng Điều phối tỉnh giới thiệu hướng dẫn sử dụng phần mềm báo cáo trực tuyến nông thôn mới cấp huyện, xã phục vụ cho công tác quản lý Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Ngày 13/11/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 40/2014/TT-BNNPTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

  • Quy hoạch nông thôn mới : Những bất cập và giải pháp cấp bách Quy hoạch xây dựng nông thôn mới là bố trí, sắp xếp địa điểm, diện tích sử dụng các khu chức năng trên địa bàn; khu dân cư; hạ tầng kinh tế - xã hội; các khu sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ... theo chuẩn nông thôn mới. Tuy ...