Điều hành tác nghiệp

Thừa Thiên Huế xây dựng thí điểm 11 xã nông thôn mới kiểu mẫu Tỉnh Thừa Thiên Huế đang xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020.

  • Thừa Thiên Huế nâng cao chất lượng xây dựng NTM Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành chỉ thị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực ...

  • Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM Chương trình trong giai đoạn tới cần ưu tiên tập trung chỉ đạo triển khai các mô hình, dự án chuyển đổi sản xuất gắn với thực tiễn, chuyển giao ứng dụng, phát huy lợi thế của từng vùng, miền để phát ...