Điều hành tác nghiệp

Triển khai Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 Ngày 05/7 UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo triển khai Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" OCOP giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 691/QĐ-TTg ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020. Theo đó, xã được công nhận nông thôn mới ...

  • Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu là nội dung mới được đặt ra tại hội nghị do Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia vừa tổ chức tại Hà Tĩnh.