Điều hành tác nghiệp

Văn phòng Điều phối Lâm Đồng làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế Ngày 05/9 Đoàn công tác của Văn phòng Điều phối tỉnh Lâm Đồng đã có buổi tham quan học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thừa Thiên Huế.