Điều hành tác nghiệp

Văn phòng Điều phối Hà Tĩnh ủng hộ người dân bị ảnh hưởng của lũ lụt tại Thừa Thiên Huế Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đã quyên góp và kêu gọi cộng đồng OCOP ủng hộ được 120 triệu đồng để hỗ trợ 400 suất quà, mỗi suất trị giá 300 ngàn đồng, gồm các nhu ...

  • Đoàn Kiểm đếm làm việc tại Thừa Thiên Huế Ngày 17/8 Đoàn Kiêm đếm Chương trình PforR đã có buổi làm việc với các cơ quan ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch triển khai kiểm đếm Chương trình Chương trình PforR, Mục tiêu của ...