Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 20:54 18/01/2019

Đến 2020 mỗi huyện, thị xã có ít nhất 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao;

Đó la mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 11/KH-UBND về xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao và xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2020 do UBND tỉnh đã ban hành ban hành ngày 12/01/2019,

Giai đoạn từ nay đến năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới (NTM) theo hướng nâng cao, kiểu mẫu nhằm không ngừng cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.

Mục tiêu đến năm 2020, mỗi huyện, thị xã có ít nhất 1 xã đạt xã NTM nâng cao, toàn tỉnh có ít nhất 02 xã  NTM kiểu mẫu.

Chọn xã điểm để nhân rộng

Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng các xã, huyện đạt chuẩn NTM theo kế hoạch,Thùa Thiên Huế còn triển khai chọn một số xã tiêu biểu đã được công nhận đạt chuẩn NTM  để làm xã điểm xây dựng thành xã NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn từ nay đến năm 2020, theo đúng phương châm là “chương trình xây dựng NTM có khởi đầu chứ không có điểm dừng”.

Ông Hồ Vang, PGĐ Sở NN-PTNT, Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh cho biết, để triển khai xây dựng xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, Văn phòng điều phối NTM tỉnh đã phối hợp với các huyện, thị xã chọn được 13 xã trên địa bàn 8 huyện, thị xã trên toàn tỉnh để đề nghị UBND tỉnh đưa vào kế hoạch làm xã điểm thực hiện trong giai đoạn 2019-2020. 

Quảng Phú là xã được công nhận đạt chuẩn NTM đầu tiên của huyện Quảng Điền vào năm 2014. Ông Thái Văn Danh, Chủ tịch UBND xã cho biết: “5 năm qua, kể từ khi xây dựng NTM, xã luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí, để không chỉ giữ vững mà còn phải nâng chất các tiêu chí. Hiện xã đã được tỉnh và huyện chọn là xã điểm thực hiện theo tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Trước đó công tác triển khai xây dựng thôn kiểu mẫu đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc;đã lựa chọn 5 hộ gia đình để xây dựng vườn kiểu mẫu trong năm 2018. Nghị quyết của xã đã quyết tâm tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung phất triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao; giảm tỷ lệ hộ nghèo. Phấn đấu xây dựng thôn kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới”.

Huyện Quảng Điền hiện đã có 5/10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Ông Nguyễn Ngọc Tiếni, Trưởng phòng NN-PTNT, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện cho biết, toàn huyện phấn đấu năm 2019 phấn đấu có thêm 3 xã là Quảng An, Quảng Thánh, Quảng Lợi hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. 

Còn 2 xã lã Quảng Thái, Quảng Ngạn sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại trong 2 năm đến. Phấn đấu đến năm 2020 huyện sẽ có 100% số xã đạt chuẩn NTM và Qurng Đièn sẽ được công nhận là huyện NTM đầu tiên của tỉnh THừa Thiên Huế.

“Song song với việc xây dựng xã, huyện đạt chuẩn NTM, địa phương còn chọn xã NTM Quảng Phú và Quảng Thọ làm xã điểm xây dựng xã NTM nâng cao và kiểu mẫu  Từ đó rút kinh nghiệm để nhân rộng ra các xã khác. Quảng Phú là xã có thế mạnh về phát triển nông nghiệp. Đây cũng là xã có làng nghề Bao La chuyên về mây tre đan lát ttruyền thống khá nổi tiếng, góp phần tăng thu nhập cho người dân địa phương”, ông Tiến cho biết.

Lồng ghép các chương trình, dự án

Theo kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, một trong những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ là tăng cường lồng ghép, thực hiện song song các chương trình dự án để đạt được hiệu quả cao nhất.

Theo đó, cần gắn chặt chẽ việc thực chương trình MTQG xây dựng NTM với thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và chương trình khoa học- công nghệ phục vụ xây dựng NTM.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo, Văn phòng điều phối các cấp; bố trí cán bộ công chức chuyên trách Văn phòng điều phối cấp tỉnh, huyện và cán bộ chuyên trách xã theo Quyết định 1920/QĐ-TTg ngày 5/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để làm tốt công tác giúp Ban chỉ đạo các cấp triển khai hiệu quả chương trình.

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo cơ bản hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu: đường giao thông, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại, hệ thống thông tin và truyền thông, trạm y tế và trạm cấp nước sạch cho người dân.

Thực hiện có hiệu quả việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nhất là đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn. Chú trọng và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là việc xử lý rác thải, bao bì thuốc BVTV trong sản xuất nông nghiệp, hướng đến nền sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Tạo lập và phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao vùng nông thôn; tăng dần khả năng tiếp cận, thụ hưởng từ các thiết chế văn hóa, thể thao đã được hình thành, tạo môi trường sống văn hóa, văn minh ở nông thôn. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an tâm sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn.

Tập trung triển khai đầu tư cho các mô hình chủ lực phù hợp với với điều kiện địa phương mang lại hiệu quả cao, có tính nhân rộng, đồng thời gắn với chuỗi giá trị sản xuất - tiêu thụ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Văn phòng điều phối NTM tỉnh

Số lượt xem : 521

Chưa có bình luận nào cho bài viết này