Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 16:12 12/04/2019

Họp Hội đồng thẩm định xét thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh

Ngày 04/4 Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã họp thẩm định hồ sơ của 04 xã: Phú Hồ, Phú Hải (huyện Phú vang và Lộc Trì, Vinh Mỹ (huyện Phú Lộc)

Đây là đợt thẩm định thứ 2 đối với hồ sơ xét công nhận các xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí tính đến cuối năm 2018. Sau khi đại diện Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, cơ quan thường trực của Hội đồng báo cáo tổng hợp hồ so và kết quả thẩm định kết quả thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới. Hội đồng đã xem xét, đánh giá thảo luận từng trường hợp, trong đó phân tích 2 vấn đề đang còn vường mắc, đó là làm rõ nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới và tiêu chí 18- Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Sau khi phân tíchm thảo luận, đỗi với xã Vinh Mỹ, do có cán bộ lãnh đạo xã bị kỷ luật trong năm 2018 nên Hội đồng khộng thông qua. 

Đối với 03 xã còn lại, hồ sơ của các xã cần bổ sung làm rõ về nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới nhằm bảo đảm quy định trước khi trình UBND tỉnh quyết định.

Hội đồng đã bỏ phiếu biểu quyết đối với 03 xã trong đợt này. Kết quả biểu quyêt có 100% thành viên Hội đòng dự họp đồng ý đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận 03 xã: Phú Hồ, Phú Hải và Lộc Trì đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

Số lượt xem : 10290

Chưa có bình luận nào cho bài viết này