Điều hành tác nghiệp

Cập nhật lúc : 21:24 27/12/2018

Hội thảo góp ý Báo cáo đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQG xây dựng NTM

Trong khuôn khổ hoạt động đánh giá giữa kỳ, ngày 27/12 văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo chính thức về tình hình kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (Chương trình NTM) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

Tham dự hội thảo có hơn 40 đại biểu từ các sở, ban ngành cấp tỉnh, Văn phòng Điều phối  NTM các huyện thị xã và một số địa phương điển hình

Báo cáo tại Hội thảo, đại diện Trường Đại học Nông Lâm Huê, đơn vị thưc hiện đánh giá giữa kỳ đã giưới thiệu tóm tắt tình hình và kết quả thực hiện Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh trong 3 năm 2016-2018. Theo đó, tính đến thời điểm khảo sát (tháng 11/2018) tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới trên toàn tỉnh là 44 xã[1], so với mục tiêu đề ra vào cuối năm nay là 46 xã (đạt 95,6 .%). Nhiều huyện, thị xã chỉ tiêu này chưa bảo đảm tiến độ số xã đạt so với kế hoạch: Quảng Điền, thị xã Hương Trà, Phú Vang, Quảng Điền, tỷ lệ trung bình đạt được ở các huyện này ở mức 66,67%. Bên cạnh có địa phương thực hiện  vượt mức theo tiến độ kế hoạch như Phú Lộc, thị xã Hương Thủy.

Tại thời điểm khảo sát toàn tỉnh mới đạt 44 xã/104 xã. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, khảo sát, số xã cận đạt chuẩn (Nhóm xã đạt từ 15-18 tiêu chí) hiện có 26 xã, và Tỉnh, huyện  đã có lộ trình cụ thể trong 2 năm còn lại (trong đó năm 2019 tăng thêm 12-14 xã và năm 2020 tăng ít nhất 6 xã ) nên mục tiêu đến 2020 đạt 61 xã NTM là khả thi khả năng đạt được là khá cao.  

Đối với mục tiêu huyện nông thôn mới, theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện NTM và Quy định thành phố, thị xã trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, các huyện thị xã phải hòan thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (trước đây chỉ 80%), đồng thời hoàn thành 9 tiêu chí của Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Y tế - Văn hóa – Giáo dục, Sản xuất, Môi trường, An ninh trật tự xã hội và Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

Đối chiếu với yêu cầu đó với tình hình tiến độ hiện nay, khả về đích của huyện Nam Đông năng đến năm 2020 là rất thấp. Đối với huyện Quảng Điền: Huyện đã xây dựng lộ trình hoàn thành 19/19 tiêu chí của 5 xã còn lại (hiện đã đạt từ 16-18 tiêu chí) trong giai đoạn 2019-2020 và có tính khả thi cao; đồng thời cần sự vào cuộc chủ động tích cực của các sở, ngành liên quan để nổ lực hoàn thành 09 tiêu chí huyện nông thôn, nhất là các tiêu chí như sau: quy hoạch, giáo dục và y tế. Đối với thị xã Hương Thủy: Hiện Hương Thủy đã có 6/7 xã đạt, còn 1 xã Thủy Vân đã đạt từ 18 tiêu chí và có khả năng cề đích năm 2019.

Báo cáo đã đi sâu phân tích theo nhóm tiêu chí và từng tiêu chí cụ thể. Từ đó đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại đối với từng tiêu chí, từng địa phương. Trên cơ sở đó báo cáo đã đề xuất những giải pháp và kiến nghị để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình trong giai đoạn còn lại.

Các đại biểu dự hội thảo đã tham gia thảo luận, góp ý bổ sung Báo cáo. Đa số đánh giá cao nội dung của Báo cáo đánh gía giữa kỳ về tình hình kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM (Chương trình NTM) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020, những nội dung chính của Báo cáo  là cơ sở để thống nhất trong xây dựng kế hoạch, đề xuất kiến nghị BCĐ các cấp để triẻn khai Chương trình có hiệu quả hơn trong giai đoạn còn lại 2019-2020./.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Thừa Thiên Huế 

Số lượt xem : 12400

Chưa có bình luận nào cho bài viết này