Hoạt động ban ngành

Thừa Thiên Huế:Dạy nghề nông thôn gắn với nhu cầu thị trường Sau hơn hai năm triển khai thực hiện Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, chất lượng lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh ...