Hoạt động ban ngành

Đánh giá mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất trong xây dựng nông thôn mới Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mô hình kinh tế do Hội nông dân hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2018 nhằm góp phần hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng ...

  • Huế: Cuộc thi Nghệ nhân trà thế giới lần 4-2018 Gần 100 nghệ nhân, quan khách đại diện cho 18 quốc gia có mặt tại Khách sạn Century (TP. Huế) tham dự Hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch ẩm thực – Nông nghiệp và xây dựng thương hiệu văn hóa ...

  • Đổi mới tư duy kinh tế nông nghiệp. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vừa diễn ra, bên cạnh đánh giá nỗ lực và kết quả đạt được, Thủ ...