Hoạt động ban ngành

Khuyến Nông phát huy vai trò bà đỡ của nông dân trong xây dựng nông thôn mới Khuyến nông Thừa Thiên Huế tích cực triển khai các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật các mô hình khuyến nông tiên tiến.

  • Phong Điền phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo UBND huyện Phong Điền vứa tổ chức họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo huyện để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và triển khai một số ...

  • Nam Đông - Agribank chung tay xây dựng nông thôn mới Thực hiện chủ trương xóa nhà tạm của UBND huyện Nam Đông, chung tay góp phần xây dựng nông thôn mới. Vừa qua, Agribank Thừa Thiên Huế đã phối hợp với UNBD huyện Nam Đông đã tổ chức khánh thành ...