Hoạt động ban ngành

Vai trò của tín dụng chính sách trong xây dựng nông thôn mới ở Nam Đông Nguồn vốn tín dụng chính sách nhiều năm qua trở thành trợ lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Nam Đông.

  • Liên hoan Đoàn thanh niên với nông thôn mới Ngày 06/10 Đoàn TNCS HCM tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Huyện Đoàn Phong Điền tổ chức liên Hoan "Gia đình trẻ xung kích xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn nông thôn năm 2020"