Hoạt động ban ngành

Tín dụng chính sách đòng hành xây dựng nông thôn mới Nguồn vốn vay hỗ trợ tín dụng chính sách (TDCS) đã tạo ra cơ hội cho nhiều gia đình, ngành nghề ở khu vực nông thôn Thừa Thiên Huế phát triển, góp phần thực hiện Chương trình xây dựng ...

  • TW Nông dân tập huấn xây dựng nông thôn mới Sáng ngày 27/7/2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Quảng Điền, Trung tâm Môi trường và Phát triển bền vững (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên ...

  • BHYT Thừa Thiên Huế đạt tỷ lệ trên 98,6% Đến hết tháng 5/2020, Thừa Thiên Huế có người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt tỷ lệ bao phủ trên 98,6% và là 1 trong 5 địa phương có tỷ lệ người tham gia BHYT cao nhất cả nước.

  • Vai trò của HTX trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Những năm qua với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, việc thực hiện Kết luận số 56/KL-TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển ...