Hoạt động ban ngành

Thừa Thiên Huế - Doanh nghiệp chung tay đưa nước sạch lên vùng cao Sáng ngày 20/05/2020, dự án “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” tại xã Lâm Đớt (huyện A Lưới)) đã được khởi công với kỳ vọng giúp hơn 200 hộ dân nơi đây được tiếp cận ...

  • Đổi mới đào tạo nghề cho lao động nông thôn Đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) là nhiệm vụ quan trọng để tăng thu nhập nâng cao đời sống cho người dân, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

  • Phong Điền phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo UBND huyện Phong Điền vứa tổ chức họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo huyện để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và triển khai một số ...