Hoạt động ban ngành

Cập nhật lúc : 15:27 08/10/2020

Phong Điền làm tốt công tác dân vận thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới

Những năm qua, phong trào thi đua Dân vận khéo gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện Phong Điền đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống vật chất của người dân.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trên toàn huyện quan tâm thực hiện; thường xuyên vận động, tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân, giúp nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, thay đổi bộ mặt nông thôn. Những ngôi nhà kiên cố xây dựng ngày càng nhiều. Trong 03 năm xây dựng và sửa chữa 62 nhà tình thương cho hộ nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện; cơ sở hạ tầng trong nông thôn ngày càng khang trang, sạch sẽ hơn đáp ứng nhu cầu sản xuất và dân sinh. Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo mà trong thời gian qua, toàn huyện đã huy động được nhiều nguồn lực để thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới; từ năm 2017 đến nay toàn huyện đã huy động được hơn 40,5 tỷ đồng; huy động hơn 31.490 ngày công, nhân dân hiến hơn 219,812 m2 đất để góp phần bê tông hóa hơn 140 km đường giao thông nông thôn; xây dựng hơn 150 km điện chiếu sáng đường quê; bê tông hóa hơn 50 km kênh mương và thực hiện tốt phong trào vận động “Quỹ ngày vì người nghèo” . Vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng và phát triển trang trại, gia trại; phát triển cây công nghiệp, dịch vụ, “dồn điền, đổi thửa”, phát triển ngành nghề, tổ hợp tác…đã góp phần phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân…

Công tác dân vận đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện (đến nay có 08/15 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn 07/15 dự kiến năm 2023 sẽ hoàn thành 100% tiêu chí nông thôn mới).

Toàn huyện Phong Điền hiện có 172 mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, thông qua các mô hình đã giúp cho người dân có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 là 39,14 triệu/người, đến cuối năm 2019 là 53 triệu đồng/người. Qua đó, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 6,34% năm 2017 xuống còn 3,84% năm 2020. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhiều mô hình hay trong thi đua sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống với phương châm vận động sức dân để chăm lo cho dân. Nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả và nhận được sự hưởng ứng của người dân  …Điển hình như mô hình trồng lúa hữu cơ tại Hợp tác xã An Lỗ, xã Phong Hiền; mô hình trồng rau sạch tại xã Điền Lộc; mô hình trồng cây Thanh trà tại xã Phong Thu; mô hình trồng cây ném tại xã Điền Môn, Phong Thu và Phong Hòa; mô hình trồng Bưởi Da xanh tại Phong Sơn, Phong Xuân; lúa theo tiêu chuẩn VietGap ở Phong Bình, Phong Chương; mô hình “Nuôi tôm trên cát” ở xã Điền Hương…..đã đem lại thu nhập cho mỗi hộ gia đình.

Xác định công tác dân vận đóng vai trò rất quan trọng, quyết định sự thành công trong củng cố, nâng chất xã NTM, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng và triển khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo phù hợp tình hình địa phương. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, sâu, rộng làm thay đổi căn bản về nhận thức và hành động của mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã huy động nguồn vốn xây dựng xã NTM kiểu mẫu,  nâng cao các tiêu chí NTM. Từ sự đồng thuận của nhân dân, rất nhiều công trình hạ tầng nông thôn tiếp tục được đầu tư nâng cấp, nhất là hệ thống giao thông nông thôn. Việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân được thuận lợi.

Đặc biệt, từ khi xã phát động thực hiện mô hình và vệ sinh môi trường, người dân ngày càng ý thức hơn, cảnh quan môi trường có nhiều chuyển biến. Nhờ đó, tình trạng rác thải vương vãi trên các tuyến đường giảm đáng kể. Rác thải sinh hoạt và sản xuất được người dân thu gom, xử lý đúng nơi quy định.

Ông Trần Đức Thiện, Chủ tịch UBND xã Phong Hiền, cho biết: “Môi trường là tiêu chí “động” phải củng cố thường xuyên nếu không sẽ rất dễ bị “tụt”. Nhận thức được điều này, xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ấp, Mặt trận và đoàn thể tiếp tục duy trì thực hiện các mô hình: Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; Trụ sở xanh, sạch, đẹp; phát động trồng hoa, cây xanh,… góp phần tạo nên diện mạo mới cho khu vực nông thôn”.

Xã Điền Lộc, huyện Phong Điền được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016. Qúa trình xây dựng, củng cố và nâng chất các tiêu chí NTM, bộ mặt nông thôn của xã tiếp tục có nhiều đổi thay, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Kết cấu hạ tầng  giao thông nông thôn ngày càng hoàn thiện. Đường giao thông kiên cố kết nối đến từng nhà dân. Hệ thống thủy lợi cũng được nâng cấp, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp. Trường, trạm được xây dựng khang trang, góp phần nâng cao dân trí, chăm sóc tốt sức khỏe cho người dân địa phương.

Được biết, nét nổi bật trong phong trào XDNTM ở Điền Lộc là sự tham gia chung tay của đông đảo người dân. Các phong trào do cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động như Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh,… được người dân trong xã tích cực hưởng ứng.

Những năm qua, bên cạnh phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, phong trào Dân vận khéo trong tập hợp, đoàn kết nhân dân tham gia các loại hình liên kết, hợp tác sản xuất cũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Trong đó, xã đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng cánh đồng lớn gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng và phát triển các hợp tác xã kiểu mới.

Chủ tịch UBND xã Điền Lộc Lê Văn Thắng, chia sẻ: “Ngoài sản xuất rau màu sạch, liên kết sản xuất và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xã còn vận động nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hiện nay, nhiều hộ đã phát huy được thế mạnh nông nghiệp, tạo nên các sản phẩm nông nghiệp sạch, mang lại hiệu quả cao. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện”

Dân vận khéo đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong chương trình XDNTM.

Số lượt xem : 59

Chưa có bình luận nào cho bài viết này