Hoạt động ban ngành

Cập nhật lúc : 16:35 31/08/2020

Quảng Điền: Người dân hài lòng kêt quả xây dựng huyện nông thôn mới

Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Điền đã tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn huyện NTM. Kết quả đa số nhân dân trong huyện đồng tình và hài lòng với kết quả đạt được và mong muốn, đề nghị cấp trên sớm công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay, huyện Quảng Điền đã hoàn thành các tiêu chí huyện NTM, để tạo sự đồng thuận và hài lòng trong nhân dân về huyện NTM, 

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg, ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Thực hiện Hướng dẫn số 122/HD-của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; Kế hoạch số 72/KH – của ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Quảng Điền  đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng huyện nông thôn mới. Việc lấy ý kiến người dân được thực hiện từ ngày 03/8/2020 đến ngày 10/8/2020.  

Về đối tượng lấy ý kiến: lấy ý kiến người dân trên địa bàn toàn huyện Quảng Điền; Hình thức tổ chức lấy ý kiến: lấy ý kiến trực tiếp tại hộ gia đình; Về quy trình lấy ý kiến: Sau khi có Kế hoạch triển khai của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Quảng Điền đã xây dựng Kế hoạch;  tổ chức họp, thống nhất với MTTQ các xã, thị trấn về nội dung, cách thức, quy trình, thời gian thực hiện; cung cấp phiếu, mẫu tổng hợp phiếu, mẫu tổng hợp báo cáo của xã, thị trấn, khu dân cư. Phân công các đồng chí trong Ban Thường trực Mặt trận phụ trách địa bàn các các xã, thị trấn phối hợp với UBMT xã, thị trấn để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cũng như xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai ở các thôn, tổ dân phố.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn nhận phiếu, tổ chức hội nghị hướng dẫn, phát phiếu cho Ủy ban MTTQ và các thành viên, cán bộ cốt cán ở xã, thị trấn; các Ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố nhận phiếu, phân công các thành viên trong Ban công tác Mặt trận KDC đi từng nhà để phát phiếu cho các hộ gia đình, hướng dẫn và thu hồi phiếu lấy ý kiến

Trưởng ban công tác mặt trận tổng hợp kết quả chung ở các khu dân cư  theo biểu mẫu gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn tổng hợp gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ  huyện. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện tổng hợp kết quả của toàn huyện gửi về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến người dân, huyện Quảng Điền đã làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của huyện, các xã, thị trấn về các nội dung theo phiếu đánh giá để người dân nắm được và thực hiện. Sau khi có kết quả lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đã thông báo trên hệ thống Đài truyền thanh các xã, thị trấn và niêm yết công khai tại nhà văn hóa các thôn, khu dân cư  và trụ sở UBND các xã, thị trấn để người dân biết, giám sát.

Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Quảng Điền được thực hiện ở 95/95 khu dân cư thuộc 11 xã, trị trấn đạt tỷ lệ 100%. Đến nay chưa có ý gì kiến khiếu nại việc tổ chức, triển khai và kết quả lấy ý kiến của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tổng số hộ dân của 95 Khu dân cư trên địa bàn huyện: 22.371 hộ; Số hộ dân lấy ý kiến: 19.713 hộ, đạt 88,12 %;  Số phiếu phát ra là 19.713 phiếu; số phiếu thu về là 19.713 phiếu. Kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân đều đạt trong đó: Kết quả toàn huyện: Tổng số hộ dân được lấy ý kiến: 19.713 hộ/22.371 hộ, đạt tỷ lệ: 88,12%. (quy định trên 60%), số hộ còn lại chưa được lấy ý kiến là: 2.658  hộ chiếm tỷ lệ: 11,88 % do các hộ này đi làm ăn xa, già cả neo đơn hoặc đang đi cách ly tập trung, không có mặt tại thời điểm triển khai lấy ý kiến.; Tổng số hộ dân hài lòng câu hỏi số 01 đến câu hỏi số 10: Đạt tỷ lệ bình quân trên 98% (quy định trên 80%; Tổng số hộ dân hài lòng câu hỏi số 11: 19.689 hộ/19.713 hộ, đạt tỷ lệ 99,88%. (quy định trên 90%)

Tuy nhiên, bên cạnh đa số người dân trong toàn huyện hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới thì vẫn còn một số người dân vẫn chưa hài lòng một số câu hỏi có nội dung liên quan đến những tồn tại, hạn chế, những kiến nghị đề xuất chưa được giải quyết như: Hạ tầng giao thông một số xóm chưa được bê tông hóa, đường dây điện, trụ điện ở một số địa phương chưa đảm bảo an toàn; tình trạng  bèo lục bình trên sông, ao hồ, cây mắt mèo chưa được giải quyết dứt điểm, nạn ô nhiễm nguồn nước do bèo lục bình trên sông gây ra; tình trạng trộm cắp xảy ra ngày càng nhiều...

Theo đánh giá chung kết quả việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với việc đề nghị công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn huyện nông thôn mới của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Điền cho biết: “Mặc dù thời gian tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về việc đề nghị công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới được triển khai trong thời điểm đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp trở lại, nhưng được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, của cấp ủy và chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của người dân nên việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, khá thuận lợi khi cán bộ các tổ công tác của các khu dân cư về lấy phiếu ở từng hộ gia đình”

Kết quả cho thấy  đại đa số các hộ dân được lấy ý kiến đều đồng tình, ủng hộ, nhất trí cao với việc triển khai thực hiện và kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện trong thời gian qua; đánh giá cao bộ mặt nông thôn của Huyện đã thay đổi nhanh qua 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng của huyện Quảng Điền được đầu tư ngày càng trang khang và đồng bộ đảm bảo phục vụ cho sản xuất và đời sống dân sinh của nhân dân, đời sống vật chất lẫn tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 38 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 5%, trên lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện cho nhân dân yên tâm lao động sản xuất. Vì thế, đa số nhân dân trên địa bàn huyện đều đã hài lòng và thống nhất với việc đề nghị cấp trên công nhận huyện Quảng Điền đạt chuẩn nông thôn mới./.

CTV huyện Quảng Điền

Số lượt xem : 121

Chưa có bình luận nào cho bài viết này