Hoạt động các địa phương

Phú Vâng: Hội thảo cấp huyện về tổng kết 10 năm Ngày13/9 UBND huyện Phú Vang phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức hội thảo về tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ...

  • Lễ công bố xã Lộc Trì đạt chuẩn nông thôn mới Sáng ngày 26/7, UBND huyện Phú Lộc đã tổ chức Lễ công bố quyết định của UBND tỉnh về công nhận xã Lộc Trì đạt chuẩn nông thôn mới. Dự buổi lễ ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban ...