Hoạt động các địa phương

Huyện Phong Điền: thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới Ngày 18/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành thêm 02 Quyết định số 2434/QĐ-UBND và 2435/QĐ-UBND về việc công nhận xã Phong Mỹ và xã Phong Thu, huyện Phong Điền đạt chuẩn nông thôn mới .

  • Phú Vang với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới Trong giai đoạn 2020 - 2025, với quyết tâm xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong những năm tới, huyện Phú Vang sẽ tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế theo cơ ...