Hoạt động các địa phương

Huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực các tỉnh Tây Bắc Trấn Yên đã trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực các tỉnh Tây Bắc sau khi Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 38/QĐ-TTg công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

  • Phòng Hoà về đích nông thôn mới đúng hẹn Với những cách làm tích cực trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông ...

  • A Lưới đổi mới sau 10 năm xây dựng nông thôn mới A Lưới là địa phương có gần 50 nghìn dân, 80% là đồng bào dân tộc thiểu số; đời sống, vật chất tinh thần của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của ...