Hoạt động các địa phương

Phong Điền đây mạnh tái cơ cấu nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới Trong những năm qua, huyện Phong Điền đã đẩy mạnh việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và đem lại những hiệu quả thiết thực. Việc thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp không chỉ phát ...

  • Quảng Điền nâng cao chất lượng nông thôn mới Sau xã Quảng Phú và Quảng Thọ, huyện Quảng Điền chọn thêm hai xã Quảng Vinh, Quảng Phước xây dựng NTM nâng cao trong năm 2020-2021; đồng thời triển khai xây dựng NTM nâng cao đối với các địa phương khác ...

  • Phong Điền: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới Bộ mặt nông thôn thay da, đổi thịt, kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đó là minh chứng thể hiện sự nỗ lực vượt khó cùng với ...

  • Phong Xuân phấn đấu cán đích NTM đúng hẹn. Là một trong hai xã được huyện Phong Điền giao nhiệm vụ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2020, Phong Xuân đang triển khai nhiều bước đi linh hoạt, phấn đấu hoàn thành ...

  • Phòng Hoà về đích nông thôn mới đúng hẹn Với những cách làm tích cực trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông ...