Hoạt động các địa phương

Phú Lộc triển khai kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu Ngày 20/3 UBND huyện Phú Lộc đã ban hành kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao và xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020

  • Nam Đông: Phát động xây dựng nông thôn mới Nhằm đảm bảo, duy trì các tiêu chí đã đạt trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sáng ngày 28/2 xã Hương Lộc tổ chức Lễ phát động xây dựng nông thôn ...

  • Quảng Phú xây dựng xã NTM kiểu mẫu Là xã đầu tiên ở huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) cán đích NTM với chất lượng cao ở tất cả 19/19 tiêu chí, đây là nền tảng quan trọng để Quảng Phú hướng đến xây dựng xã NTM kiểu ...