Hoạt động các địa phương

Phú Lộc: Hội thi “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn” Ngày 18/7, Hội nông dân huyện Phú Lộc tổ chức Hội thi “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới năm 2019”. Hội thi nhằm tăng cường công tác ...

  • Thủy Bằng điểm sáng xây dựng nông thôn mới Qua hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay Thủy Bằng (Hương Thủy) đã đạt 19/19 tiêu chí, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới Thủy Bằng có ...