Hoạt động các địa phương

Phong Mỹ làm giao thông nông thôn Tạo sự đồng thuận, huy động được sức dân, phong trào làm đường giao thông nông thôn (GTNT) được Đảng ủy xã Phong Mỹ (Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) chỉ đạo, chọn làm nền tảng trong xây dựng ...

  • Quảng Công về đích nông thôn mới đúng hẹn Là xã bãi ngang ven biển xuất phát điểm kinh tế thấp, nhưng nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, đến nay Quảng Công (huyện Quảng Điền) đã đạt 19/19 tiêu ...

  • Phú Vang: Khảo nghiệm thành công nhiều giống lúa mới Thực hiện chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, những năm qua, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đưa ...