Hoạt động các địa phương

Ghi nhận từ xây dựng nông thôn mới ở Phong Điền Huyện Phong Điền đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại những kết quả đáng ghi nhận, trong đó, phải kể đến việc tạo sự đồng thuận, huy động sức dân cùng chung tay xây dựng nông thôn ...

  • Phong Xuân nỗ lực cán đích đúng hẹn Phong Xuân là 1 trong 2 xã được huyện Phong Điền giao nhiệm vụ hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới (NTM) trong năm 2020. Bởi vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã ...

  • Phú Vang với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới Trong giai đoạn 2020 - 2025, với quyết tâm xây dựng Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong những năm tới, huyện Phú Vang sẽ tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế theo cơ ...