Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 09:19 03/09/2019

Hương Thủy tổng kết 10 năm Chương trình nông thôn mới

Ngày 29/8, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010-2019 trên địa bàn thị xã.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hương Thủy đã có 6/7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Thủy Vân - địa phương cuối cùng cũng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, hiện đang lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Như vậy, Hương Thủy là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM từ 2010 đến 2019, bên cạnh huy động nguồn lực đạt gần 850 tỷ đồng, trong đó gồm ngân sách Trung ương, địa phương, công cuộc xây dựng NTM đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực người dân khi xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, như bà Ngô Thị Hòa (Thuỷ Thanh); bà Ngô Thị Hoa, ông Lê Tiếp (Thủy Phù); ông Đậu Hải Sơn, ông Hoàng Lãm (Thuỷ Bằng)..., qua đó góp phần giúp số tiêu chí đã đạt tăng từ 43 tiêu chí năm 2010 lên 133 tiêu chí năm 2019.

Từ những kết qủa trên, giai đoạn 2019-2020, thị xã Hương Thủy đã xây dựng Thủy Thanh là xã NTM kiểu mẫu; Thủy Tân và Thủy Phù là xã NTM nâng cao; đồng thời xây dựng kế hoạch xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cho giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2025-2030 với một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung đầu tư cơ sở vật chất trường học, y tế, giao thông, nước sạch và vệ sinh môi trường; chọn các xã: Thủy Bằng, Phú Sơn, Dương Hòa xây dựng NTM nâng cao, Thủy Vân NTM theo hướng phát triển đô thị; các xã Thủy Bằng, Phú Sơn, Dương Hòa sau khi đạt chuẩn NTM nâng cao tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu; sau năm 2020, có ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt NTM nâng cao...

Dịp này UBND thị xã Hương Thủy đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 13 cá nhân tiêu biểu đã có thành tích ntrong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã

./.

\Văn phòng Điều phối  Hương Thủy 

Số lượt xem : 5131

Chưa có bình luận nào cho bài viết này