Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 08:09 22/01/2019

Nam Đông phấn đấu thêm 2 xã đạt nông thôn mới năm 2019

Đó là mục tiêu đặt ra của huyện Nam Đông tại hội nghị triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019 (18/1)

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, theo quyết định của Thủ tướng chính phủ về quy định bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020 thì 5 xã đạt chuẩn nói trên chỉ đạt từ 17-18 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 9-18 tiêu chí. Như vậy tính cho đến nay bình quân mỗi xã đạt 14,8 tiêu chí, tăng 1,6 tiêu chí so với năm 2017.

Năm 2018 huyện phấn đấu có 2 - 3 xã đạt chuẩn, đó là xã Thượng Quảng, Thượng Lộ và Thượng Nhật. Tuy nhiên chỉ tiêu này không đạt do nguồn lực đầu tư từ cấp trên còn ít, ngoài sự nỗ lực của Nhân dân, huyện, xã, huyện đang tiếp tục đề nghị cấp trên ưu tiên bố trí nguồn lực để đạt các tiêu chí về giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa xã, nước sạch.

Năm 2019, huyện Nam Đông tiếp tục củng cố, duy trì 5 xã đã được công nhận; xây dựng từ 2 xã đạt chuẩn là Thượng Lộ và Thượng Nhật, 2 xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên; mỗi xã có ít nhất 1 thôn kiểu mẫu về NTM.

Để đạt những chỉ tiêu nói trên, huyện Nam Đông kiến nghị đẩy nhanh tiến độ đầu tư công trình nước sạch cho 5 xã vùng trên; ưu tiên đầu tư các hạng mục công trình đối với các xã định hướng đạt chuẩn năm 2019…

Văn phòng Điều phối  Nam Đông 

Số lượt xem : 542

Chưa có bình luận nào cho bài viết này