Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 15:54 30/09/2020

Phong Điền coi trọng công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới (NTM); từ đó tạo được sự đồng thuận, đoàn kết. Vì vậy, tuyên truyền được xem là giải pháp có vai trò quan trọng, cần đi trước trong xây dựng NTM.

Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở huyện Phong Điền, công tác tuyên truyền được coi là nhiệm vụ xuyên suốt và đặc biệt quan trọng. Công tác tuyên truyền phải đi trước và được triển khai theo lộ trình với những nội dung, cách thức cụ thể trong từng giai đoạn nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM ở huyện Phong Điền giai đoạn 2011 - 2020 nhằm mục tiêu xây dựng nông thôn Phong Điền ngày càng “giàu - đẹp - văn minh”; thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Có thể khẳng định, đây là cuộc vận động lớn, cải biến sâu sắc đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội nông thôn và nông dân trong, đòi hỏi tất cả các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị, mọi người dân cùng vào cuộc.

Ông Trần Quang Cườm, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Phong Điền cho biết: “Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền về xây dựng NTM thời gian qua đã góp phần quan trọng để huyện Phong Điền tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền đã góp phần đưa các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng NTM đến với mọi người dân. Đồng thời, làm thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM. Qua đó, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Từ chỗ thụ động, trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, đến nay, người dân đã nhận thức được rằng, xây dựng NTM là công việc chính của dân với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành”.

Trong 10 năm qua, huyện Phong Điền đã triển khai nhiều phương thức tuyên truyền xây dựng NTM hiệu quả ở các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn. Ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi lĩnh vực có những giải pháp phù hợp nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Vì vậy, công tác tuyên truyền về xây dựng NTM được coi là nhiệm vụ xuyên suốt và đặc biệt quan trọng; trong đó, công tác tuyên truyền phải đi trước và được triển khai theo lộ trình với những nội dung, cách thức cụ thể trong từng giai đoạn nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM như tiếp thêm động lực cho huyện Phong Điền chinh phục những mục tiêu mới.

Nhằm giúp cho công tác tuyên truyền có thể tạo được sức lan toả đến tận cơ sở, được người dân đồng tình hưởng ứng. Kết quả tích cực mang lại là đã thay đổi căn bản nhận thức của người dân, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, trở thành những mô hình tiêu biểu trong các lĩnh vực vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, giảm nghèo, an sinh xã hội...

Tại xã Phong Hiền, ngay từ khi đề án xây dựng xã đạt chuẩn NTM được UBND tỉnh phê duyệt, các ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền sâu rộng tới người dân địa phương. Nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt như: Tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, thông qua trang thông tin sinh hoạt nội bộ hằng tháng, các hội thi, tọa đàm chi hội, chi bộ, qua hệ thống truyền thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, hệ thống băng rôn, biển hiệu... đều được khai thác nhằm đạt mục đích lan tỏa nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chỉ đạo chung.

Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Phong Hiền, cho biết: “Đảng ủy đã phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách địa bàn dân cư duy trì việc dự họp với chi bộ thôn, xóm hằng tháng để nắm tình hình, chỉ đạo và giám sát việc triển khai Nghị quyết của các cấp ủy trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Khi bắt tay vào xây dựng NTM từ năm 2011, cấp ủy, chính quyền xã Phong Hiền xác định phải xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó công tác tuyên truyền, vận động là khâu then chốt nhằm khơi dậy sức dân để thực hiện thành công chương trình xây dựng NTM”.

Ông Trần Sỹ Ngọc, Bí thư chi bộ thôn Hiền Lương (xã Phong Hiền) cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân đã tự nguyện hiến hơn 11.000m2 đất để mở rộng cơ bản toàn tuyến giao thông trong thôn với 6km đường kiệt và hơn 2km đường liên thôn. Đồng thời vận động con em trong và ngoài địa phương hơn 600 triệu để xây dựng “Cầu ngói Hiền Lương” với tổng giá trị 930 triệu đồng...”

Khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở xã Phong Hòa cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với cách làm năng động, sáng tạo, cộng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, đến nay diện mạo Phong Hòa đã không ngừng khởi sắc.

Ông Đoàn Văn Quốc, Chủ tịch UBND xã Phong Hòa cho biết, với xuất phát điểm thấp (chỉ đạt 6/19 tiêu chí), nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự đồng thuận của nhân dân và xác định tiêu chí nào “dễ làm trước, khó làm sau”, không để tư tưởng nóng vội chạy theo thành tích. Cán bộ từ xã đến thôn đã thực hiện tốt phương châm “3 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân và là đầu tàu gương mẫu bám sát cơ sở, đến từng hộ dân để “cầm tay chỉ việc” cùng nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng NTM.

Đến thôn Trạch Phổ dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn đã được thay đổi. Sự thay đổi hiện hữu từ con đường bê tông phẳng lỳ trải dài từ đầu làng đến cuối xóm; các công trình trường học, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Ông Nguyễn Như Bình, Trưởng thôn Trạch Phổ, xã Phong Hòa chia sẻ: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên mọi người dân trong thôn đã tự nguyện đóng hàng trăm mét vuông đất và tài sản trên đất để mở mộng đường giao thông nông thôn. Từ đó diện mạo nông thôn khởi sắc, qua đó nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”.

Kinh nghiệm của nhiều địa phương cho thấy, với đặc thù đời sống người dân còn khó khăn, thì càng phải chú trọng phương thức tuyên truyền miệng, “mưa dầm thấm lâu” để thay đổi nhận thức của người dân. Chính quyền các cấp cần quan tâm đến phân bổ kinh phí thực hiện, kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên đối với hệ thống phương tiện hỗ trợ (trạm, loa truyền thanh thôn, bản, các bảng tin công cộng...) đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

“Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”, các hoạt động tuyên truyền càng phải được đẩy mạnh, duy trì thường xuyên, liên tục, tạo khí thế sôi nổi từ cơ sở. Mỗi địa phương tùy thuộc vào tình hình thực tiễn, linh hoạt lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp. Cùng với đó, tuyên truyền cũng phải đi liền với kiểm tra, giám sát, đôn đốc; qua đó ghi nhận, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo tại mỗi địa phương, đơn vị. Kịp thời, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của người dân trong quá trình thực hiện”, ông Trần Quang Cườm cho biết thêm.

Số lượt xem : 90

Chưa có bình luận nào cho bài viết này