Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 16:04 25/03/2019

Phú Lộc triển khai kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

Ngày 20/3 UBND huyện Phú Lộc đã ban hành kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao và xã NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020

Theo đó, mục tiêu chung đề ra là nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn NTM, phấn đấu sớm thành xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu có kinh tế phát triển với hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp, môi trường sinh thái trong lành, bản sắc văn hóa làng quê được giữ gìn và phát huy, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ.

Mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến 2020, huyện Phú Lộc có 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Vinh Hưng) và 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Lộc Bổn). Các xã đã đạt chuẩn NTM còn lại đạt tối thiểu 10/17 tiêu chí của Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao (58%), trong đó có 01 trong 02 tiêu chí (thu nhập và hộ nghèo). Ngoài ra huyện còn chọn 02 thôn Hòa Mỹ (xã Lộc Bổn) và Phụng Chánh (xã Vinh Hưng) để xây dựng thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới ban hành nhằm nâng cao chất lượng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện dự kiến 19,6 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ ưu tiên bố trí tập trung cho lĩnh vực phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống địa phương, bảo đảm an ninh trật tự...Ngoài ra bố trí một phần vốn để nâng cấp, hoàn thiện các tiêu chí nhóm hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn để đạt chuẩn theo quy định.

Văn phòng Điều phối  Phú Lộc 

Số lượt xem : 22525

Chưa có bình luận nào cho bài viết này