Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 15:03 19/03/2019

Quảng Điền duy trì nâng chất xã nông thôn mới

Là một trong hai huyện điểm xây dựng nông thôn mới, hiện Quảng Điền đã xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nhằm phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Toàn huyện hiện đã có 5/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đáng phấn đấu đến cuối năm 2020 trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là một quá trình liên tục, không có điểm két thúc, huyện đã chọn 2 xã Quảng Thọ và Quảng Phú xây dựng xã điểm nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời xây dựng các mô hình thôn kiểu mẫu, vườn mẫu; đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Điền là thực hiện theo trình tự các tiêu chí "dễ làm trước khó làm sau"; các tiêu chí không cần hoặc ít nguồn lực đầu tư, tập trung triển khai thực hiện trước. Đối với các tiêu chí liên quan đến đầu tư hạ tầng như: giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, trường học, nhà văn hóa,… cần đặt mục tiêu lâu dài; tuy nhiên, trong giai đoạn trước mắt, cần có bước đi phù hợp để bảo đảm cân đối nguồn lực, tránh lãng phí trong đầu tư. Yêu cầu rà soát là không đặt ra nhu cầu quá cao đối với các tiêu chí, mà trong giai đoạn trước mắt chỉ cần đặt ra mức tối thiểu để phấn đấu, ưu tiên phát triển như giao thông vào khu sản xuất và hệ thống thủy lợi để phát triển sản xuất.

Huyện Quảng Điền tăng cường hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng việc lựa chọn các mô hình sản xuất có hiệu quả, áp dụng công nghệ cao và phù hợp với từng địa phương, có triển vọng nhân rộng và có thị trường; huy động, lồng ghép, bố trí nguồn lực cho chương trình để bảo đảm mục tiêu đề ra; đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực; huy động nguồn lực tại chỗ, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời làm tốt công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng cấp thiết nhất phục vụ sản xuất nâng cao đời sống của nhân dân.

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, ông Hoàng Công Phong, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ cho biết, xã hướng đến xây dựng xã nông thôn mới nâng cao để hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện tại, xã đã chọn 2 thôn La Vân Hạ và Phước Yên làm điểm xây dựng mô hình thôn kiểu mẫu và vườn mẫu. Theo đó, các thôn tiến hành nâng cấp, vệ sinh các tuyến đường xóm, xây dựng hệ thống tường rào, bờ dậu sạch đẹp. Nhiều hộ còn trồng hoa làm đẹp dọc vườn nhà, đường làng. Các mô hình kinh tế được chia sẻ, nhân rộng; riêng tại Phước Yên hiện có 6 vườn được chọn làm mẫu.

Hiện nay, mức thu nhập bình quân của người dân xã Quảng Thọ là 36 triệu đồng/người/năm, thu nhập chính từ hoạt động sản xuất nông nghiệp. Xã đã xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ với một số doanh nghiệp sản xuất lúa giống, rau má. Năm 2019, xã Quảng Thọ sẽ xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn, mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, hướng đến nâng cao thu nhập của người dân địa phương từ nông nghiệp...

Văn phòng Điều phối  Quảng Điền 

Số lượt xem : 15602

Chưa có bình luận nào cho bài viết này