Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 12:57 27/12/2018

Quảng Phước: Người dân hài lòng về xấy dựng nông thôn mới

Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới đã được xã Quảng Phước triển khai thực hiện từ năm 2011 đến 2018, được sự quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng của các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo và Nhân dân địa phương, đến nay xã Quảng Phước đã đạt 19/19 tiêu chí theo đánh giá của Bộ tiêu chí Nông thôn mới. Điều đó thể hiện rõ qua bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng ổn định

Thực hiện Hướng dẫn số 133/HD-MTTW-BTT ngày 12/6/2017 của  Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình, lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với xây dựng Nông thôn mới cấp xã, cấp huyện;  Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 17/10/2018 của  Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Quảng Điền về tổ chức lấy ký kiến, đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; các Tổ đánh giá mức độ hài lòng của người dân về Nông thôn mới các thôn đã tiến hành phát phiếu khảo sát đến tận tay từng hộ gia đình trong thôn. Sau hơn 10 ngày tổ chức lấy ý kiến 6/6 thôn trên địa bàn xã với 1685 phiếu/1874 hộ gia đình (90%), kết quả có 1680/1685 phiếu hài lòng, đạt tỉ lệ 99,7%.

Tỷ lệ 99,7 % người dân hài lòng thể hiện sự đồng thuận và thống nhất cao trong cộng đồng về kết quả xây dựng nông thôn mới của địa phưuơng. Đây là cơ sở quan trọng để  ã Quảng Phước đề nghị cấp trên thẩm định và công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018, đồng thời chuẩn bị điều kiên tiếp tục thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. hướng đến xã nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn  tiếp theo./.

Văn phòng Điều phối huyện Quảng Điền 

Số lượt xem : 11301

Chưa có bình luận nào cho bài viết này