Hoạt động các địa phương

Cập nhật lúc : 15:01 28/11/2019

Hương Trà: Tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2019

Ngày 25/11, UBND thị xã Hương Trà phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn về xây dựng nông thôn mới cho lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo và Ban giám sát cộng đồng ở các xã, phường của thị xã.

Nội dung được triển khai tại lớp tập huấn gồm: Đánh giá tình hình, tiến độ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng chương trình trong thời gian tới, triển khai phần mềm báo cáotrực tuyến trong chỉ đạo điều hành Chương trình và một số văn bản mới liên quan thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.
Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp lãnh đạo các phòng, ban của thị xã, lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở các xã, phường nắm bắt đầy đủ những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc ban hành các chủ trương, chính sách, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới góp phần đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo lộ trình, kế hoạch đề ra.
Theo số liệu thống kê của Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra tại buổi tập huấn, đến ngày 30/9/20198, toàn tỉnh có 44/104 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 42%. Năm 2019. toàn tỉnh phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 54/104 xã, đạt tỷ lệ 52%. Mỗi huyện, thị xã chọn 1-2 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; chọn 2-5 thôn để xây dựng thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu và triển khai thực hiện chương trình mỗi xã, một sản phẩm.

VPĐP NTM Hương Trà 

Số lượt xem : 2147

Chưa có bình luận nào cho bài viết này