Hỏi/đáp

Gửi câu hỏi đến cho chúng tôi
  • Họ tên (*)
  • Địa chỉ
  • Số điện thoại
  • Email (*)
  • Nội dung câu hỏi (*)
  • Mã xác nhận (*)
  • Spam code
  •  

Hãy cho biết cấp thẩm quyền xét duyệt đạt chuẩn về NTM?

Trả lời:

- Các xã căn cứ vào Bộ tiêu chí nông thôn mới tự đánh giá, nếu đạt đủ các tiêu chí theo quy định thì báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện để tổng hợp danh sách gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh trước tháng 11 hàng năm.

- Ban Chỉ đạo nông thôn mới của tỉnh thành lập các tổ công tác thẩm định và ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Ban Chỉ đạo nông thôn mới trung ương kiểm tra việc công nhận xã nông thôn mới ở các tỉnh để xét công nhận huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới cho các huyện có 75% số xã trong huyện đạt nông thôn mới và các tỉnh có 75% số huyện trong tỉnh đạt nông thôn mới.

Một xã, một huyện, một tỉnh như thế nào thì được coi là đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới?

Hãy cho biết trong xây dựng NTM, tiêu chí nào cần ưu tiên thực hiện trước?

Xin cho biết trình tự các bước tiến hành xây dựng NTM.