Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

Phú Nam: Khu dân cư kiểu mẫu của huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Từ sự chung tay của cộng đồng, thôn Phú Nam (xã Tam Xuân 2, Núi Thành) không chỉ đổi thay diện mạo, mà còn trở thành điểm sáng trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên ...

  • Tổ tự quản góp phần xây dựng nông thôn mới Để phát huy tốt tinh thần tự quản của nhân dân, mô hình khu dân cư tự quản được hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh Cà Mau triển khai mang lại nhiều hiệu quả. Mô hình “Tổ tự quản đoàn kết giữ ...