Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

An Giang về đích sớm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, An Giang đã chọn giải pháp tối ưu, phù hợp với điều kiện xuất phát điểm của địa phương. Đến cuối năm 2019, An Giang ...

  • Tổ tự quản góp phần xây dựng nông thôn mới Để phát huy tốt tinh thần tự quản của nhân dân, mô hình khu dân cư tự quản được hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh Cà Mau triển khai mang lại nhiều hiệu quả. Mô hình “Tổ tự quản đoàn kết giữ ...