Kinh nghiệm NTM ở các tỉnh

Quảng Trị: Doanh nghiệp chung sức xây dựng nông thôn mới UBND tỉnh Quảng Trị vừa sơ kết phong trào thi đua “Quảng Trị chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016 - 2020. Điểm đáng chú ý là, thời gian qua Quảng Trị đã triển khai xây dựng NTM một cách thực chất, ...

  • Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Vĩnh Kim Sau khi hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2014, đến tháng 5/2017, xã Vĩnh Kim, Vĩnh Linh đã tổ chức phát động phong trào thi đua chung tay xây dựng NTM kiểu mẫu giai ...