Mô hình điển hình

Nam Đông: Đoàn viên TN góp sức trẻ xây dựng nông thôn mới Có hoài bão, lý tưởng và trình độ chuyên môn, thế hệ đảng viên trẻ huyện Nam Đông hôm nay ra sức cống hiến trên nhiều lĩnh vực công tác, tiên phong trong lao động sản xuất, góp ...

  • Phát triển đàn bò lai Sind ở Phong Xuân Thực hiện Nghị quyết chuyên đề về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, để phát triển nông nghiệp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, những năm qua, người dân xã Phong Xuân, huyện ...

  • Lộc Điền phát triển mô hình chăn nuôi hộ Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, trên địa bàn xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc đã có nhiều mô hình sản xuất cây trồng, vật nuôi phát ...

  • Hương Trà có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM) thị xã Hương Trà giai đoạn 2010-2020 do UBND thị xã Hương Trà ...

  • Nông dân tiêu biểu thu nhập tỷ đồng mỗi năm Thông tin từ Hội nghị biểu dương nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2019 diễn ra tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra vào cuối tuần qua cho thấy, trong 5 năm qua, nông dân tỉnh đã có nhiều ...