Mô hình điển hình

Quảng Điền xây dựng nông thôn mới thực chất, bền vững Là huyện thuần nông, bước vào xây dựng nông thôn mới với điểm xuất phát thấp, nhưng với chủ trương xây dựng nông thôn mới thực chất và bền vững, bằng các giải pháp căn cơ, lấy phát ...

  • Quảng Điền: Phát huy nội lực trong xây dựng NTM Mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần thứ XIII xác định, giai đoạn 2015 - 2020, huyện phấn đấu ít nhất có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Để đạt được mục tiêu, ngay từ năm đầu ...

  • Quảng Phú xây dựng mô hình vườn mẫu Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) cuối năm 2014, nhưng để hoàn thiện NTM theo hướng nâng cao, Quảng Phú (Quảng Điền) vận động người dân tham gia mô hình vườn nông thôn mẫu, giúp tăng nguồn ...

  • Quảng Thái phát triển mô hình mướp đắng VietGAP Sau một năm thực hiện dự án (DA) trồng mướp đắng theo hướng VietGAP tập trung trên địa bàn, người trồng mướp thôn Tây Hoàng, xã Quảng Thái (Quảng Điền) đã tìm được hướng đi mới trong phát ...

  • Hương Toàn đã hoàn thành tiêu chí Môi trường Là xã đã lập hồ sơ thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 nhưng đến nay, xã Hương Toàn (Hương Trà) đã mới hoàn thành chỉ tiêu 17.6 môi trường để hoàn thiện hồ sơ đề nghị ...

  • Quảng Điền xây dựng tuyến đường kiểu mẫu Tuyến đường sáng- xanh- sạch- đẹp- an ninh trật tự là mô hình mới không chỉ mang lại sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông, mà còn làm đẹp xóm làng trong tiến trình xây dựng ...

  • TTH-Doanh nghiệp đi đầu trong xây dựng NTM Sau nhiều năm thực hiện chương trình “Xi măng Đồng Lâm đồng hành xây dựng NTM Thừa Thiên - Huế” với việc đóng góp hàng ngàn tấn xi măng mỗi năm, Đồng Lâm được xem là DN tiên phong trong ...