Mô hình điển hình

Cập nhật lúc : 16:17 30/06/2020

Hương Trà đề ra mục tiêu hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Đó là một trong những mục tiêu đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những chỉ tiêu cụ thể được đảng bộ Hương Trà đề ra và quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hằng năm từ 14-15%; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 - 58 triệu đồng; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản tiến tới một nền nông nghiệp hàng hóa lớn, hiệu quả cao… Đặc biệt xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt có chuyên môn, dám nghĩ dám làm, sáng tạo đổi mới để không ngừng đưa thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 của Hương Trà là: phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy hoạch; xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ - du lịch; xây dựng cảnh quan, môi trường sinh thái xanh - sạch - đẹp; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao… Nắm bắt chủ trương đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hương Trà xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, tiên quyết. Hành trình 10 năm để Hương Trà phấn đấu xây dựng NTM không phải quá dài nhưng những kết quả và thành tựu thị xã đạt được thời gian qua là nỗ lực lớn cho sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị.

Thời điểm này, 6/8 xã trên địa bàn thị xã đã đạt chuẩn xã NTM. Quá trình đó, Thị ủy, UBND thị xã, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thị xã thẳng thắn đánh giá những kết quả đạt được, làm rõ những hạn chế, khó khăn vướng mắc và phân tích rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế. Từ đó đề ra những giải pháp khắc phục, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, thị xã Hương Trà đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, khen thưởng cho các xã có thành tích xây dựng NTM, góp phần tạo nên khí thế sôi nổi trong phong trào thi đua xây dựng NTM trên địa bàn.

Là xã đã về đích nông thôn mới, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hương Bình vẫn đang tiếp tục hoàn thiện, củng cố và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí xã Nông thôn mới đạt được để xây dựng nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu giai đoạn tới. Ngay sau khi được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM trong năm 2018, trên cơ sở đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế và tìm ra nguyên nhân, Đảng ủy, Ủy ban và Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Hương Bình đã tập trung xây dựng các giải pháp, nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt được. Trong đó chú trọng đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trước mắt, đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, duy trì và nhân rộng các vườn có hiệu quả kinh tế cao; gắn phát triển kinh tế vườn với chỉnh trang nhà vườn theo tiêu chí nông thôn mới. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế; nghiên cứu đưa vào trồng một số loại cây phù hợp dưới tán lá rừng. Triển khai quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung; phát triển các gia trại, trang trại; giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư. Ưu tiên phát triển chăn nuôi khép kín, ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; mở rộng việc liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp để nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, nhất là đưa vào sản xuất các giống mới cho hiệu quả kinh tế cao, chú trọng công tác khuyến nông, thú y..., nâng cao năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh của người nông dân.

Cũng như Hương Bình, mặc dù đã về đích NTM, song xã biển Hải Dương không chỉ duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt, nâng cao chất lượng các tiêu chí tiệm cận đạt, địa phương còn đặt mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm tới, tiến tới NTM kiểu mẫu. Để thực hiện điều này, xã ưu tiên đầu tư hạ tầng phục vụ cho việc phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, như cơ giới hoá nông nghiệp, củng cố đội tàu thuyền, đầu tư, nâng cấp các tuyến đê bao, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong nuôi trồng thuỷ sản (xử lý nguồn nước, đầu tư máy móc hiện đại, ứng dụng các biện pháp sinh học, không dùng chất độc hại, chất cấm…), xây dựng trường đạt chuẩn, nhà văn hoá tạo sự phát triển đồng bộ, toàn diện. Tranh thủ nguồn lực đầu tư của các cấp cũng như nội lực của địa phương để tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, xã hội. Trước mắt, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và hệ thống chính trị là hai tiêu chí xã cần đầu tư nâng cao chất lượng để giữ tiêu chí bền vững. Song song đó, xã sẽ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các nguồn đầu tư; trao quyền tự chủ cho cộng đồng, người dân trực tiếp tham gia, lựa chọn công trình, hạng mục triển khai trên địa bàn của mình; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh- sạch- đẹp, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá nông thôn”. 

Có thể nói, với sự quyết tâm vào cuộc của các cấp, ngành liên quan, thị xã Hương Trà sẽ sớm hoàn thành chương trình xây dựng NTM, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân.

CTV

Số lượt xem : 165

Chưa có bình luận nào cho bài viết này