In trang

Quảng Điền có thêm 03 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật lúc : 10:00 30/03/2020

Ngày 25/03/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có các Quyết định số 791/QĐ-UBND, 792/QĐ-UBND, 794/QĐ-UBND công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, gồm: xã Quảng An, xã Quảng Thành, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Như vậy, đến nay, toàn huyện Quảng Điền có 8 xã (Quảng Phú, Quảng Công, Quảng Vinh, Quảng Thọ, Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng Lợi, Quảng An) đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM. Hiện còn hai xã Quảng Ngạn đạt 18 tiêu chí và Quảng Thái đạt 17 tiêu chí. Như vậy, với việc công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới đã nâng tổng số xã đạt chuẩn của huyện lên 8/10 xã.

Theo kế hoạch số 88/KH-UBND về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, huyện Quảng Điền sẽ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 với việc hoàn thành các tiêu chí còn lại của 2 xã Quảng Ngạn và Quảng Thái trong thời gian sớm nhất để cùng với thị xã Hương Thủy,  tỉnh Thừa Thiên Huế có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020./.

Văn phòng Điều phối  nông thôn mới tỉnh