In trang
Đường nông thôn xã Hải Dương được đầu tư xây dựng

Thừa Thiên Huế có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Cập nhật lúc : 16:37 13/08/2019

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có các quyết định số 1944/QĐ-UBND; 1943/QĐ-UBND, 1971/QĐ-UBND công nhận thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 Theo đó, 03 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 2019 là xã Phú Sơn, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy và xã Hải Dương, thị xã Hương Trà.

Đây là đợt công nhận thứ 3 đối với các xã đã lập hồ sơ đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Như vậy đến nay toàn tỉnh đã có 40/104 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 38,5%. Được biết hiện còn 04 xã đang được khẩn trương thẩm định để được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018./.

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh