In trang

Thừa Thiên Huế chỉ còn 97 xã xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc : 08:09 27/12/2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa có Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020.Theo Nghị quyết này thì UBTVQH đồng ý sắp xếp các ĐVHC cấp xã của 7 đơn vị cấp xã. Theo đó Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ còn thực hiện trên địa bàn 97 xã thuộc 8 huyện thị xã

Theo Nghị quyết này thì UBTVQH đồng ý sắp xếp các ĐVHC cấp xã của 5 đơn vị cấp huyện.

Cụ thể tại thị xã Hương Trà, thành lập xã Bình Tiến trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hồng Tiến - Bình Điền; sau khi sắp xếp, thị xã Hương Trà có 15 ĐVHC cấp xã, gồm 8 xã và 7 phường.

Tại huyện Phú Lộc, thành lập xã Giang Hải trên cơ sở sáp nhập 2 xã Vinh Hải - Vinh Giang; sau khi sắp xếp, huyện Phú Lộc có 17 ĐVHC cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn.

Tại huyện A Lưới, thành lập xã Lâm Đớt trên cơ sở sáp nhập 2 xã A Đớt -Hương Lâm; thành lập xã Quảng Nhâm trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hồng Quảng - xã Nhâm; thành lập xã Trung Sơn trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hồng Trung- Bắc Sơn; sau khi sắp xếp huyện A Lưới có 18 ĐVHC cấp xã, gồm 17 xã và 1 thị trấn. 

Tại huyện Nam Đông, thành lập mới xã Hương Xuân trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hương Giang – Hương Hòa; sâu khi sáp nhập huyện Nam Đông có 10 ĐVHC cấp xã, gồm 9 xã và 1 thị trấn.

Tại huyện Phú Vang, thành lập mới xã Phú Gia trên cơ sở sáp nhập 2 xã Vinh Phú - Vinh Thái; sau khi sáp nhập, huyện Phú Vang có 19 ĐVHC cấp xã, gồm 17 xã và 2 thị trấn.

Như vậy, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Thừa Thiên Huế giảm 07 xã và có 97 xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.