In trang

Thừa Thiên Huế- Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới
Cập nhật lúc : 09:44 17/09/2019

Ngày 12/9/2019 UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 221/KH-UBND về tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế (2010-2020 ).

Hội nghị sẽ do đ/c Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trưởng Ban chỉ đạo Các Chương trình MTQG tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tinh,  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Các Chương trình MTQG tỉnh và Giám đốc sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Các Chương trình MTQG tỉnh, đồng chủ trì.

Thời gian : Trong tuần 23-27/9/2019 (dự kiến buổi sáng ngày 27/9/2019)

Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Huế (ció thay đổi địa điểm so với kế hoạch dự kiến)

Đại biểu: 300 người gồm đại biểu BCĐ, VPĐP TW, Đại diện Tỉnh ủy, HĐND, các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh cấp huyện, 104 xã, Công ty Xi măng Đồng Lâm, các cơ quan truyền thông, báo chí Trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mỗi huyện, thị xã sẽ tham gia 01  gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc sản, chủ lực của địa phương.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm