Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới Để nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch nông thôn là một hướng đi mới, góp phần phát huy lợi thế của nông nghiệp, nông thôn để tạo ra các ...

  • OCOP: Sự kết tinh giữa văn hoá và chất lượng Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Chánh Văn phòng điều phối (VPĐP) Nông thôn mới Trung ương vừa có bài trả lời phỏng vấn báo điện tử chinhphu.vn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP giai đoạn ...

Các mục tin khác