Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Xây dựng thương hiệu thanh trà Phong Thu Xã Phong Thu, huyện Phong Điền vốn là địa phương nổi tiếng với cây đặc sản thanh trà nhờ đất phù sa nằm dọc 2 bờ sông Ô Lâu bồi đắp màu mỡ, nên thanh trà ở đây ngon không kém gì ...

  • OCOP- cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp xã Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tạo động lực thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của ...

  • A Lưới với thương hiệu Chuối già lùn Từ cây trồng xóa nghèo ở huyện miền núi A Lưới, nhiều năm qua với sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền và người dân địa phương, hiện nay sản phẩm nông sản Chuối già lùn A Lưới đã tìm ...

Các mục tin khác