Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Hoa tuylip A Lưới Với thổ nhưỡng và khí hậu ôn đới của vùng cao, từ khi cây hoa tuylip “bén duyên” trên đất A Lưới, hiệu quả kinh tế từ cây trồng này trở thành sản phẩm hàng hoá có giá ...

Các mục tin khác