Mỗi xã mỗi sản phẩm - OCOP

Hiệu quả từ chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” Điểm nổi bật sau hơn một năm thực hiện, chương trình OCOP đã tạo động lực cho phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Nhiều sản phẩm đẹp, chất lượng tốt từ chương ...

  • OCOP- Cơ hội phát triển làng nghề Huế Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) bắt đầu có những bước đi tiến gần hơn tới mục tiêu phấn đấu có ít nhất 20 sản phẩm tiềm năng, lợi thế của địa phương được hoàn thiện, nâng cấp, ...

  • Sản phẩm OCOP cần được tiếp sức Thanh trà, trà mướp đắng Thủy Dương, gạo thơm Thủy Thanh… là sản phẩm được Hương Thủy chọn xây dựng sản phẩm chủ lực hướng đến xây dựng một xã, phường một sản phẩm (OCOP). Tuy nhiên, những sản phẩm ...

  • OCOP là sự độc đáo OCOP (viết tắt theo tiếng Anh là One commune one product). Hiểu theo nghĩa tiếng Việt là mỗi xã (phường) một sản phẩm. Cụ thể hơn là phát triển hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, có ...

Các mục tin khác