Thông báo

Cập nhật lúc : 11:28 22/06/2018

Góp ý kiến Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu Ngày 21/6 Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã có Công vănskèm dự thảo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu gửi các sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh góp ý hoàn thiện để sớm tình UBND tỉnh ban hành. Thời hạn cuối 31/6/2018

Theo đó, Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu được áp dụng đối với các thôn đã đạt các tiêu chí có áp dụng tại địa bàn thôn trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung cụ thể của Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu có 6 tiêu chí, tập trung vào nâng cao chăt lượng nhóm các tiêu chí đời sống, an sinh -xã hội của người dân trên địa bàn thôn, môi trường cảnh quan và an ninh trật tự trên địa bàn thôn. Theo đó dự thảo đề ra thôn nông thôn mới kiểu mẫu phải có thu nhập bình quân  đạt 1.5 lần so với mức xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn hộ nghèo, giáo dục, y tế , văn hóa được nâng cao, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, an ninh trật tự xã hội được ổn định và giữ vững ít nhất 3 năm liền,...

Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu là căn cứ để xây dựng và triển khai kế hoạch phấn đấu đối với các thôn; là cơ sở để chỉ đạo,  đánh giá, xét công nhận, công bố thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2018-2020./.

Chi tiết dự thảo xin xem theo file đình kèm

Tải file 1  

Số lượt xem : 40925

Chưa có bình luận nào cho bài viết này