Thông báo

Cập nhật lúc : 16:41 28/10/2019

Mời hội thảo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý Báo cáo đánh giá cuối kỳ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2020

Thành phần, kính mời:

-       Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế ;

-       Đại diện các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công Thương, Nội vụ, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Y Tế, Văn hóa và Thể thao; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

-       Đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới các huyện, thị xã;

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 01/11/2019 (thứ Sáu).

Địa điểm: Hội trường Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh - Số 53, Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Tải file 1  

Số lượt xem : 14247

Chưa có bình luận nào cho bài viết này