Thông báo

Cập nhật lúc : 16:31 01/04/2020

Góp ý dự thảo (lần 2) Bộ tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025. Văn phòng Điều phối NTM Trung ương có Công văn số 2312/BNN-VPĐP ngày 31/03/2020 V/v góp ý dự thảo (lần 2) Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, do thời gian gấp, đề nghị Văn phòng Điều phối NTM các huyện thị xã  khẩn trương có văn bản góp ý, gửi về Văn phòng Điều phối  nông thôn mới  tỉnh Số 53 Nguyễn Huệ, Huếi và địa chỉ thư điện tử: nongthonmoitth@gmail.com) trước ngày 12/4/2020 để kịp tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện, báo cáo Văn phòng Điều phối  nông thôn mới Trung ương, Bchỉ đạo  và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.Nội dung chi tiết như văn bản đính kèm.Trân trọng cảm ơn.

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 626

Chưa có bình luận nào cho bài viết này