Tin tức & Sự kiện

Xây dựng nông thôn mới ở Thừa Thiên Huế - Thành tựu và vấn đề đặt ra Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), Thừa Thiên Huế đã đạt được một số thành tựu đáng kể bước đầu, tuy nhiên quá trình thực hiện đã cho thấy còn ...

  • Điền Hòa cán đich đích nông thôn mới đúng hẹn Bằng sự quyết tâm của toàn hệ thống chính tri và sự tham gia của người dân, đến nay chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã Điền Hòa đã đạt được nhiều kết ...