Tin tức & Sự kiện

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 Ngày 05/3/2019, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 phê duyệt Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây ...