Tin tức & Sự kiện

Sớm ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung thu hút sự quan tâm của đại biểu Quốc hội trong thảo luận về kinh tế-xã hội sáng 30/10 tại Hội trường.