Tin tức & Sự kiện

Việt Nam phấn đấu vào top 15 quốc gia về nông nghiệp Ngành nông nghiệp phải khơi gợi được khát vọng của dân tộc, phải phấn đấu trong 10 năm nữa, Việt Nam lọt vào nhóm 15 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển nhất. Đó là phát biểu chỉ đạo ...