Tin tức & Sự kiện

Quảng Điền tổng kết 10 năm Chương trình nông thôn mới Ngày 06/9 UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến dự có đồng chí Hồ Vang, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp ...

  • Thêm 03 xã được thẩm định đạt chuẩn NTM Ngày 09/8 Hội đồng thẩm đĩnh xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đã tiến hành họp đợt 3 để thông qua hồ sơ thẩm định cấp tỉnh đối với 3 xã: Thủy Bằng, Phú Sơn (thị xã Hương ...