Tin tức & Sự kiện

Thừa Thiên Huế đã có 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương đến 31/12/2019 tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 57 /104 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt tỷ lệ 54,8%; tăng 13 xã so với năm 2019. Trong đó 45 xã ...

  • Thừa Thiên Huế chỉ còn 98 xã xây dựng nông thôn mới Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa có Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020.Theo Nghị ...

  • Xã Thượng Quảng đạt chuẩn nông thôn mới UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định 3247/QĐ-UBND công nhận xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (18/12/2019) .

  • Xã Phong Hoà nhận bằng xã đạt chuẩn nông thôn mới UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh về công nhận xã Phong Hòa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây cũng là xã thứ 6/15 của huyện Phong Điền được ...

  • Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở Quảng Điền Đến thời điểm hiện nay huyện Quảng Điền đã 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 Quảng Điền sẽ trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Để nông thôn đi vào chiều sâu chất ...