Tin tức & Sự kiện

Đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho giai đoạn 2021-2025 Ngày 19/3/2020, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành về tổng hợp, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và đề xuất cho ...

  • Diện mạo nông thôn mới ở Ngũ Điền Vùng Ngũ Điền (bao gồm các xã Điền Hương, Điền Môn, Điền Lộc, Điền Hải, Điền Hòa và Phong Hải thuộc huyện Phong Điền) ngày nay không còn là cảnh hoang hóa như trước đây, thay vào ...