Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 08:43 18/06/2020

Hội nghị công bố Quyết định kiểm toán

Chiều ngày 15/6, tại trụ sở UBND tỉnh, Vụ Tổng hợp - Tổng Kiểm toán Nhà nước tổ chức hội nghị công bố Quyết định về kiểm toán chuyên đề Chương trình "Hỗ trợ thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020" (Chương trình PforR) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

tại Hội nghị, ông Nguyễn Lương Thuyết, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kiểm toán nhà nước đã công bố Quyết định số 264/QĐ-KTNN ngày 05/3/2020 của Tổng kiểm toán Nhà nước về kiểm toán chuyên đề Chương trình "Hỗ trợ thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020" (Chương trình PforR) tại 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính đúng đắn, trung thực, chính xác của số liệu quyết toán kinh phí của chi phí đầu tư thực hiện tại các đơn vị được kiểm toán; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, các chính sách, chế độ tài chính, kế toán, quản lý đầu tư xây dựng và quy định của chương trình; đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả và việc thực hiện mục tiêu của Chương trình. Qua đó, chỉ ra những tồn tại, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị các cơ quan chức năng sửa đổi, bổ sung; đồng thời, phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí trong quá trình thực hiện chương trình để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh trong quá trình đoàn Kiểm toán Nhà nước làm việc, tỉnh Thừa Thiên Huế cam kết phối hợp chặt chẽ với Đoàn để thực hiện hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm toán về việc thực hiện Chuyên đề Chương trình kiểm toán. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành địa phương của tỉnh được kiểm toán có trách nhiệm phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan cho đoàn Kiểm toán Nhà nước, đồng thời phân công lãnh đạo, bố trí cán bộ để làm việc với Đoàn. 

Theo kế hoạch, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán tại  2 huyện và một số sở, ngành liên quan.

Văn phòng Điều phối  nông thôn mới 

Số lượt xem : 450

Chưa có bình luận nào cho bài viết này