Tin tức & Sự kiện

Cập nhật lúc : 20:17 17/09/2018

Đánh giá tiến độ thực hiện Chương trình NTM tại huyện Nam Đông

Ngày 14/9 tại UBND huyện Nam Đông, Văn phọng Điều phối NTM tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Nam Đông về tính hình tiến độ thực hiện Chương trình MTQG NTM trên địa bàn huyện và bàn giải pháp thực hiện trong giai đoạn đến. Ông Lê Thanh Hồ, PCT UBND huyện và Ông Hồ Vang, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đồng chủ trì cuộc họp

Dự họp có sự tham dự của một sở, ban ngành cấp tỉnh, các ban ngành của huyện và lãnh đạo UBND 10 xã của huyện Nam Đông.

Theo báo cáo của UBND huyện tại cuộc họp, tổng số tiêu chí đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM giai đoạn 2026-2020 (Theo Quyết định 1980 TTg) trên toàn huyện là 134 tiêu chí, giảm 20 tiêu chí so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2011-2015. Có 5 xã đạt từ 15-17 tiêu chí, 4 xã đạt từ 10-13 tiêu chí, 1`xã đạt 9 tiêu chí. Một số tiêu chí đạt thấp như Tổ chức sản xuất (1/10 xã), Văn hóa (1/10 xã), Hệ thông chính trị (1/10 xã), Nước sạch (4/10 xã), Nhà ở (4/10xã)...

Riêng 5 xã đã được công nhận đạt chuẩn đều "rớt hạng" từ 2-6 tiêu chí, các tiêu chí bị tụt hạng tập trung vào một số "tiêu chí khó" như: Tiêu chí số 9- Nhà ở, tiêu chí số 13- Tổ chức sản  xuất, tiêu chí 16- Văn hoá, tiêu chí 18- Hệ thống chính trị và Tiếp cận Pháp luật. Ngoài ra các tiêu chí khác cũng rất khó hoàn thành trong thời gian tới như Tỷ lệ Hộ nghèo, Thu nhập,..

Theo kế hoạch, năm 2018 Nam Đông sẽ có thêm 2 xã về đích là Thượng Quảng và Thượng Nhật. Tuy nhiên cho đến nay Thượng Quảng vẫn còn 4 tiêu chí:Nhà ở, Y tế, Nước sạch và Hệ thống Chính trị. Riêng Thượng Nhật vẫn còn 6/19 tiêu chí chưa đạt.

Về nguyên nhân, bên cạnh những khó khăn do yêu cầu nâng cao chất lượng của Bộ tiêu chí mới theo Quyết định 1980 còn có những khó khăn do điều kiện kinh tế xã hội của huyện Nam Đông và cả những nguyên nhân chủ quan như ý thức thoát nghèo, về vấn đề sinh con thứ 3 trong cộng đồng người dân,... Ngoài ra một số quy định chưa thực sự hợp lý như tỷ lệ cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh hàng năm không được đánh giá không vượt quá 50% cũng gây lúng túng trong triển khai thực hiện... 

Trên cơ sở những phân tích đánh giá, tại cuộc họp đã đưa ra những kiến nghị cũng như các giải pháp phù hợp cho từng tiêu chí và từng địa phương cụ thể nhằm tiếp tục nổ lực phấn đấu để giúp Nam Đông hoàn thành mục tiêu đã được đặt ra./.

Quang cảnh cuộc họp

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

Số lượt xem : 33547

Chưa có bình luận nào cho bài viết này